Kitaplık Raf Uygulama 5

Kitaplık Raf Uygulama 5

Ürün Kod  : KR 600
Ürün Ad  : Kitaplık Raf Uygulama 5

Kütüphane Sistemleri Teknik Şartnamesi

1) Sistemin Tanımı

Sistem bir kütüphanede kitapların raflanması konusundaki tüm gereksinimler göz önünde bulundurularak hazırlanmıştır. Raflar gerektiginde yerinden çıkartılıp tekrar yerine takılabilecek düzende imal edilmiştir.Rafların yükseklikleri ayarlanabilir olup, standart ölçülerde yapıldığında 5 raf, 6 göz olarak düşünülmüştür. ( İstenildiği takdirde raf ilavesi yapılabilir.) İtina ile üretilen kütüphane sistemlerinin tamamı demonte ( sökülüp takılabilir) şekilde üretilir. Sistemin üst ve yan panoları isteğe göre metal veya ahşap olarak üretilebilir, panolar haricindeki tüm elemanlar kütüphane sisteminin çok uzun süre kullanılacağı göz önüne alınarak metalden imal edilir. Metal olan tüm yüzeyler genel dekorasyona ve malzemeye uygun renklerle elektrostatik toz boya ile boyanmaktadır. Her rafta özel kromajlı, sıkıştırılmalı kitap desteği bulunmaktadır. Yan panoların koridora bakan yüzlerine yine özel referans etiketlikleri monte edilmektedir.

A) Çift Yüzlü, Tek Yüzlü

Çift yüzlü üniteler her iki tarafında da kitap raflanabilen ve iki taraftan kullanabilen ünitelerdir. Tek yüzlü uniteler ise yalnız bir taraftan kullanılan tiplerdir ve genellikle arkası duvar olan yerlere konulur.

B)Birli, İkili, Üçlü

Kütüphane ünitelerinin genişliğine bir, iki veya üç modülden ibaret olduğunu gösterir.

2) Boyutları

Sistemi meydana getiren muhtelif ünitelerin boyları yukarıdaki sınıflandırmanın ışıgı altında aşagıdaki gibidir. (boyutların ahşaplı cm olarak)

Ünitelerin Cinsi  Gen.   Der.   Yük.

BİR ÇİFT YÜZLÜ           95        64     207 İKİLİ ÇİFT YÜZLÜ       186        64     207 ÜÇLÜ ÇİFT YÜZLÜ      277        64     207 BİRLİ TEK YÜZLÜ         95        34     207 İKİLİ TEK YÜZLÜ        186        34     207

4) Mesnet Ayağı

1,5 mm kalınlığında A1 kalite C.R.S. sactan mamul ve ön kenarı oval kesilmiş olan bu parçaların amacı kütüphanenin dengesini sağlamaktır.

5) Alt Ve Üst “U” Uçları

1.50 mm kalınlığında A1 kalite C.R.S. sactan mamül profil  bükümlü ve “u” şeklindeki bu parçaların başları kaynakla kapatılmış olup kütüphanenin şeklini ve ölçüsünü veren parçalardır.

6) Baza

1 mm kalınlığında A1 kalite C.R.S. sactan profil bükümlü olarak imal edilir ve 2 parçadan ibarettir.

7) Ara Bağlantısı Borusu

20*30* 1’ lik C.R.S. sacdan imal edilir ve U uçlarıyla kaynakla birleştirilir.

8) Raflar

Her raf 3 parçadan ibarettir.

A)    2 adet raf yanı (dikey )-1.50 ss A1 kalite C.R.S. sactan mamul B)    1 adet raf (yatay)-1.00 mm A1 kalite C.R.S. sactan mamul

Raf parçaları muhtelif işlemlerden geçerek şekil alırlar ve profil bükümlüdürler. Yanları rafa yine kalipta açılmış tırnaklar vasıtasıyla geçerler.

9) Sıkıştırılmalı Kitap Desteği

5 mm çapında imal edilip kalıpta bükülerek özel şekil  verilir. Uçlarına , içlerinde kaymayı önleyici plastik tırnak bulunan pabuçlar takılır.

10) Referans Etiketliği

1.50 çapında A1 kalite C.R.S. sactan imal edilen çerçeve içine 19 mm kalınlığında.suntanın üzeri fırınlı boyanarak geçilir.

Boya:

Tüm metal yüzeyler yağ ve pas lekelerinden arındırıldıktan sonra elektrostatik toz boya ile boyanır ve 220 C’da fırınlanır.

3) Teknik Şartname

Kütüphane sistemi aşağıda sistemi meydana getiren parçalar halinde açıklanmıştır.

1) Üst Ve Yan Panolar
A) Metal

Kullanılan malzeme 1,00 mm kalınlığında A1 kalite C.R.S. sac levhadır. Yan panolar çift citarlıdır. Citarlar birbirlerine azami 75 mm aralıklarla puntalanmıştır. Panolar ortalarından boydan boya ikeşer adet 1,00 mm lik C.R.S. sac taviye ile techiz edilmiştir. Yan panolar ve üst pano birbirine geçme bağlantılıdır. Yan panolar bazaya çelik vida ile vidalanmıştır.

B) Ahşap

18 mm kalınlığında 1. sınıf mobilya suntası üzerine çift taraf ekstra sınıf meşe veya ceviz kaplama sıcak usulde preslenmiştir.

 

2) Dikmeler

1.50 mm kalınlığında A1 kalite C.R.S. sactan U bükümlü olarak üretilir. Saclar birbirine puntalanmadan önce rafların ayarlanmasını saglayarak delikler boydan boya özel kalıp ile delinmiştir. Delikler arası mesafe tolaransı en çok 0.25  mm dir. Ayrıca bu dikmelerin diğer yüzüne

A)    MESNET AYAĞI B)    ARA BAĞLANTI BORUSU C)    DİP ARASI BAĞLANTI SACINI D)    ÜST BAĞLANTI U SACINI E)    YAN PANOLAR

bağlamak için muhtelif çapta hassas ölçülerde delikler delinmiştir. Ayrıca bu dikmelerinin üzerine 135 bükümlü ve delikli 1.50 mm C.R.S. sactan mamul “gerdirme çubuğu yatakları “puntalanmıştır.

3)Gerdirme Çubukları

5 mm çapında imal edilir. Dış yüzeyi kromajla kaplanarak, birbirlerine gerdirme civatası ile bağlanırlar. Gerdirme tertibatını çevirmek suretiyle filmeşinler çektirilip ünitenin tam dikey duruma gelmesi sağlanır ve kütüphane sisteminin dengesini sağlarlar

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir